OH-FMM (FM-51) Viimeinen lento?

OH-FMM (FM-51) VIIMEINEN LENTO?

Valokuvat mahalaskusta löytyvät täältä

Lento ja sen päämäärä

Sunnuntaina 30.8 klo 16.38 FM-51 nousi Kauhavalta suuntaan 048 kohti Kuopion kotikenttää. Lento sujui tasaisesti, pilviä hieman väistellen. Kone lähestyi Kuopiota ja Kuopion lennonjohto selvitti koneen oikealle perusosalle 15 n. klo 17.15.

Tapahtuman kulku (laskeutuminen)

FM-51:n tultua perusosan lopulle ohjaaja ilmoitti radion ongelmasta. Tämän jälkeen hän asetteli transponderiin ao. koodia kaartaen koneen loppuosalle, jolloin moottorit kävivät tasaisella n.16.000-17.000r/min kierrosluvulla (laskutelineiden varoitusvalo ei palanut) koko loppuosan matkalla. Lähestymisen jatkuessa kypäräkuulokkeet vaimenivat, eli sisäinen yhteys katkesi.

Loppuosalla kone jatkoi tasaista liukua kohti kynnystä., Kone ylitti kynnyksen ja teki kohtalaisen kovan (G-mittarin lukema 8,7) mahalaskun liukuen 720 metriä jona aikana ohjaamot täyttyivät sulavan alumiinin kaasuista klo 17.21.

Laskeutumisen jälkeen ohjaaja selvitti tapahtunutta seuraavasti:

 • radioyhteys torniin katkesi perusosalla (”radio ei taaskaan toimi”)
 • syötin transponderiin 7600 koodin
 • loppuosalla koneesta katosivat kaikki sähköt, jolloin en saanut lentojarruja sisään, enkä
  laskutelineitä ulos
 • pyysin takaohjaamoa koettamaan lentojarrujen sisäänottoa ja laskutelineiden ulosottoa
 • tehonlisäyksestä huolimatta en saanut nopeutta lisääntymää koska lentojarrut olivat auki
 • nopeus läheni sakkausnopeutta, joten päätin suorittaa mahalaskun
 • mahalaskun jälkeen ohjaaja kertoi kiinnittäneensä huomiota loppuosan ”hiljaisuuteen” jonka on täytynyt johtua molempien moottoreiden sammumisesta, polttoainehanat hän
  kertoi sulkeneensa vasta koneen pysähdyttyä

FM-51 saatiin Karjalan Lennoston antamalla avulla – josta Iso Kiitos Lennostolle – nostettua lavetille, siirrettyä hallin eteen, jossa kone nostettiin ylös lavetilta, laskutelineet otettiin ulos varakäytöllä, laskettiin maahan, polttoaineen pääsäiliö tyhjennettiin ja kone työnnettiin sisälle halliin omalle paikalle

Lentokelpoisuuden hallinnoijan tehtävä

Koneen omistajan organisaatio on nimetty Lentokelpoisuuden hallinnoijaksi (AIR M1-5 / 7.2.3). Hallinnoija on vakuuttanut, että koneen huolto ja kunnossapito noudattaa hyväksyttyä huolto-ohjelmaa ja kone on vuositarkastuksessa 23.2.2020 todettu lentokelpoiseksi. Lentokelpoisuuden hallinnoijan velvollisuus on, tehtävänsä perusteella, tarkastaa kone ja todentaa ohjaajan raportoimat viat / häiriöt, selvittää vikaantumisen syyt ja määrittää niille korjaustoimenpiteet.

Yhteenveto lentokelpoisuudesta

OH-FMM (FM-51) tarkastukset aloitettiin mahalaskun jälkeen 30.8.2020 ja niitä jatkettiin 24.10.2020 saakka, kuten jäljempänä on selvitetty. Suoritetuissa tarkastuksissa tai kokeissa laitteista tai järjestelmistä ei havaittu toiminnallisia poikkeamia tai vikoja joista ohjaaja oli kertonut laskeutumisensa jälkeen. Kone on ollut lentokelpoinen koko lennon ajan. Olemme myös selvittäneet veteraani lentäjiltä konetyypin historiaa eikä sekään tunne ohjaajan kuvailemaa täydellistä sähkökatkosta tai moottoreiden sammumista tapahtuneeksi aiemmin.

Olemme myös tarkastelleet mikä tapahtuma järjestelmässä on voinut aiheuttaa täydellisen sähkökatkoksen ja sen jälkeen palauttaa järjestelmän normaaliin toimintakuntoon. Sama koskee myös radioyhteyttä lennonjohtoon. Tapahtumina voivat olla ainoastaan etuohjaamotyöskentely VHF1 ja VHF2 radioiden kanssa ja niiden
välittömässä läheisyydessä olevan päävirtakatkaisijan (kuva) kääntyminen ala-asentoon (päävirta katkaistu). Tämän on täytynyt tapahtua loppuosalla, etuohjaamo toimenpiteitä suoritettaessa.

FOUGA CM 170 ”Ohjaajan ohje”

Ohjeen mukaan telineet otetaan alas myötätuuliosuudella ja lentojarruja käytetään tarpeen mukaan. Vastaavasti soveltaen, telineet otetaan ulos pitkällä perusosalla. Näin toimien aikaa on tarvittaessa riittävästi poikkeavien tilanteiden ratkaisuihin. Näin ei kuitenkaan toimittu.

Ohjaamotoiminta mahalaskussa

Radio-ongelma perusosalla, yhteys lennonjohtoon katkesi (samankaltainen ongelma myös menomatkalla Kauhavalle). Transponderin koodaus käännyttäessä loppuosalle. Loppuosan lentoaika on normaalisti noin 1 minuutti. Sähkökatkos tapahtui loppuosan alkuosalla, laskutelineitä alas otettaessa. Nopeus on ollut n. 250-260 km/h, lentojarrujen ollessa ulkona. Aika-arvio lentoajasta on sähkökatkoksesta – maakosketukseen n. 50 sekuntia.

 1. Sähkökatkos, laskutelineet eivät tulleet ulos
 2. Lentojarrut eivät tulleet sisään eivätkä siivekkeet toimineet (toteamiseen kului n. 10 sek.)
 3. Tiedustelu takana istuvalta saisiko tämä laskutelineet alas / lentojarrut sisään
  ( tiedusteluun ja vastauksen odottamiseen kului n. 10 sek.)
 4. Tehonlisäyksestä huolimatta nopeus ei lisääntynyt (lentojarrut auki)
  ( tehon lisäykseen 17.000 > 22.500 r/min kului noin 5 sek.)
 5. Nopeus läheni sakkausnopeutta, joten päätin suorittaa maalaskun
  ( kokonaisajasta jäljellä n. 25 sekuntia jäljellä )

Toimenpiteet poikkeustilanteessa ”Ohjaajan ohjeen” mukaan

Vaihe 1:n toimenpiteenä olisi tullut välittömästi lisätä tehot maksimiin 17.000 > 22.500 r/min (lentää ns. jarruja vasten). Tehon lisäys olisi riittänyt korkeuden ja nopeuden säilyttämiseen telineiden ja laippojen ollessa sisällä ja jarrujen ulkona. (Aikaa kuluu toimenpiteeseen n. 6 sekuntia, kiihtyvyyssäätimen ollessa toiminnassa).

Vaihe 2:n toimenpiteenä olisi tullut valita lentojarrujen varakäyttö, vipu asentoon ”sisään” ja suorittaa 7 reipasta edestakaista pumppausta. Jarrut alkavat vetäytyä sisään toisella pumppauksella, joten vaikutus olisi suhteellisen välitön. (Aikaa toimenpiteeseen n. 7 sekuntia)

Aikaa nopeuden lisäämiseen olisi ollut vähintään 37 sekuntia jolloin ylösveto ja uusi laskukierros telineet ulos varakäytöllä ja uuteen laskuun. Ohjaajan ohjeen mukaisella toimimalla koneen mittavilta vaurioilta olisi vältytty.

Suoritetut tarkastukset ja toimenpiteet

Tarkastustoimenpiteet 30.8.2020

 1. Tarkastettiin akun yhdyskiskojen kunto ja eristys. Akussa ei havaittu vaurioita. Plus-kaapeli (+), joka oli maahanlaskun jälkeen irrotettu, kytkettiin uudelleen.
 2. Havainnot ohjaamossa
  • pääkatkaisija ala-asennossa (katkaistu), lämpölaukaisija sisällä (kytketty)
  • pääjärjestelmän paine 200 kp/cm
  • laskutelinevipu ala-asennossa (telineet alas), käytössä hydr. pääjärjestelmä
  • kytkettiin päävirta, jännite 24 V varoitusvalot (generaattori ja akku) paloivat
 3. Suoritettiin seuraavat kokeet
  • lentojarrut sisään-ulos-sisään-ulos-sisään, toiminta normaali
  • siivekkeet ulos-sisään-ulos-sisään, toiminta normaali
  • vasen moottori kylmäpyöritys I-vaiheen yli, toiminta normaali, pyörintäaikaa ei mitattu
  • oikea moottori kylmäpyöritys I-vaiheen yli, toiminta normaali, pyörintäaikaa ei mitattu

Koska hydraulijärjestelmässä oli pienehkö vuoto, tarkastuksia päätettiin jatkaa kun putkistojen vauriot koneen alaosassa on tarkastettu.

Tarkastustoimenpiteet 3.10.2020

Koneen alaosasta purettiin pintapeltejä mahdollisimman laajalta alueelta. Tarkastettiin polttoaine- ja hydrauliputkisto, sekä muut vauriot jotka voisivat rajoittaa suunniteltuja tarkastuksia ja kokeita. Koska polttoaineputkistossa ei ollut vaurioita, päätettiin suorittaa moottoreiden koekäyttö. Kone siirrettiin ulos ja pääsäiliöön tankattiin 85 litraa polttoainetta.

 1. Havainnot käynnistyksessä
  • akun jännite 24 V
  • suoritettiin kaksi käynnistysyritystä vasemmalla moottorilla mutta akun kapasiteetti ei
   riittänyt käynnistyksen toiseen vaiheeseen, joten käynnistys suoritettiin maavirtalähteellä, jolloin molemmat moottorit käynnistyivät normaalisti.
  • generaattorin varoitusvalo paloi, eli generaattori ei ladannut akkua
  • hydraulijärjestelmän paine normaalit 250 kp/cm, putkistossa pienehkö vuoto
 2. Suoritettiin seuraavat kokeet
  • moottoreita käytettiin normaalit kierrosluku alueet aina 21500 r/min saakka
  • moottoreiden käyntiarvot normaalit (lämpötilat/paineet)
  • koekäyttö kesti noin seitsemän minuuttia, moottorit sammuivat polttoaineen loputtua
  • koekäytön aikana testattiin radiot; VHF 1 (kuuluvuus 4) ja VHF 2 (kuuluvuus 5) ja transponderin, kaikkien toiminta normaali.

Generaattorin kuormituskytkimen laukeamisen arviointi on lentokelpoisuuden arvioinnin lopussa.

Tarkastustoimenpiteet 8.10.2020

Suoritettiin rikkinäisen hydrauliliittimen ohitus putkiasennuksella (kuva). Järjestelmä paineistettiin maakäyttölaitteella, täytettiin järjestelmä ja todettiin hydraulijärjestelmän olevan toimintakunnossa.

 1. Toimenpiteet ohjaamossa
  • pääkatkaisija yläasentoon (kytketty), lämpölaukaisija sisällä (kytketty)
  • lataamattoman akun jännite edelleen 24 V, varoitusvalot ok
  • pääjärjestelmän paine n. 250 kp/cm – laskutelinevipu ala-asennossa (telineet alas), käytössä hydr. pääjärjestelmä, paineistus maakäyttölaitteella
 2. Suoritettiin seuraavat kokeet
  • lentojarrut ulos-sisään-ulos-sisään-…. kunnes varaajan paine 0, toiminta normaali
  • laskutelineiden hidas ajo sisään alipaineisena, toiminta normaali
  • laskutelineiden ajo ulos – sisään useita kertoja normaalipaineisena, toiminta normaali – laskutelineiden varoitusvalojen (punainen – vihreä) toiminnot normaalit.
  • ohjaajan 30.8 käyttämän kypärän toiminnot (kuuloke ja mikrofoni), toiminta normaali

Tarkastustoimenpiteet 24.10.2020

 1. Suoritettiin seuraavat kokeet
  • tarkastettiin lentojarrujen sisäänveto varajärjestelmällä seuraavin vaihein;
   valitsinvipu asentoon ”sisään”- pumppausta käsipumpulla > lentojarrut täysin sisällä.
  • toimenpide vaati 7 reipasta edestakaista pumppausliikettä, lentojarrut alkavat vetäytyä
   sisään jo toisella pumppausliikkeellä
  • neljän kokeen sisäänottoaika 6,30 – 6,45 sekuntia.

Generaattorin kuormituskytkin

Kuormakytkimen laukeaminen voi tapahtua yleensä käynnistyksen yhteydessä tai erittäin poikkeuksellisissa olosuhteissa jolloin myös varoitusvalo syttyy. Ohjaajan luonnollisesti reagoi
tapahtumaan ja toimii ohjeiden mukaan. Alkuperäinen 35 Ah:n akku riittää käyttämään kaikkia laitteita noin yhden tunnin ajan. FM-51:ssä on jälkiasennettu 50 Ah:n akku, jonka tulisi riittää noin 1,5 tunniksi. Lentoaika Kauhavalta Kuopioon oli 43 min. Ohjaaja ei ole kertonut varoitusvalon syttymisestä. Käsityksemme onkin, että kuormakytkin on lauennut koneen iskeytymisen yhteydessä kiitorataan tai käynnistyksessä maakäyttölaitteella 3.10.2020. Tätä tukee myös akun riittävä kapasiteetti kaikkien kokeiden suorittamiseen ilman akun lataamista. Akku ladattiin 14-15.11.2020. Näin ollen poikkeamalla ei ole ollut osuutta ohjaajan kertomaan täydelliseen sähkökatkokseen.

© Copyright | Tietosuojalauseke

Scroll to Top